Việc làm

0 Kết quả
Công ty TNHH 3P Logistics
Nhân viên kinh doanh XNK (thực tập)
Toàn thời gian Hạn nộp: 31-08-2022
Tập Đoàn Vận Tải Đa Quốc Gia Maersk
Nhân viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu
Toàn thời gian Hạn nộp: tới khi tuyển đủ
Công ty TNHH 3P Logistics
Tuyển dụng NV chứng từ và NV kinh doanh XNK
Toàn thời gian Hạn nộp: tới khi tuyển đủ
Công ty TNHH Paris Logistics
Nhân viên Kinh doanh xuất nhập khẩu
Toàn thời gian Hạn nộp: 30-11-2021
Công ty TNHH Konica Minolta Business Solutions Việt Nam
Nhân viên quản lý xuất nhập khẩu (SCM Executi ...
Toàn thời gian Hạn nộp: 31-07-2021
CÔNG TY TNHH BEST CARE SHIPPING
Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu/ Documentation Staff
Toàn thời gian Hạn nộp: 31-08-2021
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
Nhân viên Kiểm soát Xuất nhập khẩu
Toàn thời gian Hạn nộp: 31-07-2021
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
Nhân viên Kinh doanh Xuất khẩu
Toàn thời gian Hạn nộp: 31-07-2021
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
Nhân viên Chứng từ Xuất khẩu
Toàn thời gian Hạn nộp: 31-07-2021