JobTest

JobTest
Kiến trúc sư (Fresher)
Toàn thời gian Hạn nộp: 30-09-2022
JobTest
Kiến trúc sư (Fresher)
Toàn thời gian Hạn nộp: 30-09-2022
JobTest
Kiến trúc sư (Fresher)
Toàn thời gian Hạn nộp: 30-09-2022
JobTest
Sales /Client Solution Associate
Toàn thời gian Hạn nộp: 30-05-2022
JobTest
Client Solutions Consultant
Toàn thời gian Hạn nộp: 30-05-2022
JobTest
Thực tập sinh Kết nối Giáo dục
Thực tập / Kiến Tập Hạn nộp: 30-05-2022
JobTest
Client Solutions Intern
Thực tập / Kiến Tập Hạn nộp: 30-05-2022
JobTest
Thực tập sinh Chăm sóc Khách hàng
Thực tập / Kiến Tập Hạn nộp: 30-05-2022
JobTest
Thực tập sinh Content Marketing
Thực tập / Kiến Tập Hạn nộp: 30-05-2022
JobTest
Thực tập sinh Tư vấn Hướng nghiệp
Thực tập / Kiến Tập Hạn nộp: 30-05-2022
JobTest
Thực tập sinh Đào tạo
Thực tập / Kiến Tập Hạn nộp: 30-05-2022
JobTest
Consulting software development Intern
Thực tập / Kiến Tập Hạn nộp: 30-05-2022
JobTest
Thực tập sinh Admin
Thực tập / Kiến Tập Hạn nộp: 30-05-2022
JobTest
Chuyên viên Tư vấn Tài chính AIA
Toàn thời gian Hạn nộp: 30-05-2022
JobTest
2D Artist
Toàn thời gian Hạn nộp: 30-05-2022
JobTest
Graphic Designer
Toàn thời gian Hạn nộp: 30-05-2022
JobTest
Chuyên viên Tư vấn bảo hiểm kênh BANCA (IC ...
Toàn thời gian Hạn nộp: tới khi tuyển đủ

- JobTest tạo cơ hội cho các ứng viên nói riêng và thế hệ trẻ nói chung có thể khám phá điểm mạnh, tài năng và tính cách bản thân từ đó định hướng, hoàn thiện và phát triển sự nghiệp mơ ước thông qua mô hình Kiến tạo sự nghiệp mơ ước - Dream Career Maker.
- JobTest cung cấp giải pháp toàn diện và tối ưu nhất hiện nay giúp các doanh nghiệp phát hiện, thu hút và giữ chân nhân tài từ đó phát triển bền vững và tạo lợi thế cạnh tranh trên thương trường, mang đến các doanh nghiệp một mô hình đánh giá Đúng nhân tài - hợp văn hóa Right Talent Culture Fit Assessment System.

Nhận xét (0)