Công ty TNHH Paris Logistics

Công ty TNHH Paris Logistics
Nhân viên Kinh doanh xuất nhập khẩu
Toàn thời gian Hạn nộp: 30-11-2021
Công ty TNHH Paris Logistics
Thực tập sinh Kinh doanh Xuất nhập khẩu
Thực tập / Kiến Tập Hạn nộp: 30-12-2021
Công ty TNHH Paris Logistics
Sinh viên Call Telephone/Part-time
Bán thời gian Hạn nộp: 30-12-2021

Công Ty TNHH Paris Logistics (PARIS LOGISTICS) nhà cung cấp giải logistics về các lĩnh
vực:
- Thủ tục Hải Quan
- Vận tải nội địa
- Vận tải Quốc tế
- Cho thuê kho bãi
- Vận tải hàng đông lạnh
- Hàng dự án

Nhận xét (0)