Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2)

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2)
Chuyên viên Tổ chức Nhân sự
Toàn thời gian Hạn nộp: 31-07-2021
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2)
Chuyên viên Hành chính Nhân sự
Toàn thời gian Hạn nộp: 31-07-2021

Khởi nguồn từ công trình Thủy điện Trị An – nhà máy thủy điện đầu tiên sau ngày thống nhất đất nước, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2), thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) hơn 30 năm qua đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, khẳng định thương hiệu một doanh nghiệp năng lượng hàng đầu tại Việt Nam. Thông tin về PECC2 có trên website http://pecc2.com/.
Với quan niệm Con người là tài sản quý giá nhất, là nhân tố quyết định sự thành công của một doanh nghiệp, PECC2 không ngừng hoàn thiện phương pháp quản trị điều hành, xem nhiệm vụ đào tạo và đầu tư vào nguồn nhân lực là một trong những chính sách hàng đầu trong chiến lược phát triển bền vững của Công ty.

Nhận xét (0)