iGen Group

iGen Group
Nhân viên kế toán & tổ chức các khoá học về k ...
Toàn thời gian Hạn nộp: 30-09-2021
iGen Group
Nhân viên tổ chức các khoá học về công nghệ t ...
Toàn thời gian Hạn nộp: 30-09-2021
iGen Group
Khóa học Digital Marketing
Thực tập / Kiến Tập Hạn nộp: 15-03-2022
iGen Group
Quản lý công việc
Thực tập / Kiến Tập Hạn nộp: 18-08-2025
iGen Group
Tuyển dụng & đào tạo Tiktoker
Bán thời gian Hạn nộp: 31-12-2021
iGen Group
Chương trình Đào tạo & Thực hành
Thực tập / Kiến Tập Hạn nộp: 31-12-2021

Giá trị cốt lõi:
- Chính trực: Luôn chính trực trong mọi hành động
- Tích cực: Là người bạn chân thành, biết lắng nghe, thấu hiểu và giải quyết vấn đề theo hướng tích cực
- Tinh thần học hỏi & giá trị đạo đức: Lấy tinh thần học hỏi làm kim chỉ nam trong công việc, lấy đạo đức làm nền tảng cho sự phát triển bản thân
- Phụng sự: Được sống trên đời là một diễm phúc, phụng sự cuộc sống là cách ta trả ơn cuộc đời
- Biết ơn: Luôn biết ơn những người đã giúp đỡ, dìu dắt ta trên hành trình cuộc đời
- Niềm vui và sự hài lòng: Luôn mang đến cho khách hàng, đối tác và đồng nghiệp nhiều niềm vui và sự hài lòng bằng chất lượng dịch vụ trên mức mong đợi

Nhận xét (0)