Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Emaar Land

Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Emaar Land
Nhân viên kinh doanh
Toàn thời gian Hạn nộp: 15-07-2021

Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Emaar Land là chủ đầu tư của hơn 300 hecta các dự các BĐS cao cấp khu vực Bảo Lộc như Làng Pháp, Bảo Lộc Park Hill, Green Valley…2021, Chuẩn bị để IPO niêm yết trên sàn chứng khoán. Gia nhập công ty trẻ, có tiềm lực để cùng phát triển bản thân lên một vị thế mới.

Nhận xét (0)